REFERENCIE - Prieskumy, analýza rizika, sanácie
REFERENCIE - Prieskumy, analýza rizika, sanácie
REFERENCIE - Prieskumy, analýza rizika, sanácie
REFERENCIE - Posudky
Posudky
  • Záverečnej správy z aktualizácie analýzy rizika po sanácii v oblasti Famosept
  • Záverečnej správy geologickej úlohy pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách slovenskej republiky BJ (025) / Nižná Polianka - sklad agrochemikálií
  • Záverečnej správy geologickej úlohy pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách slovenskej republiky SV (005) / OSADNÉ  - Sklad agrochemikálií
  • Záverečnej správy geologickej úlohy pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách slovenskej republiky TN (019) / Trenčín  - LETECKÉ OPRAVOVNE
REFERENCIE - Odborný geologický dohľad
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.