Webová prezentácia EPS Slovensko v maximálnej miere rešpektuje súkromie. Môžete ju prehliadať úplne anonymne bez nutnosti registrácie, či prihlásenia. Web nepoužíva cookies, Google Analytics, Facebook pixel ani iné nástroje slúžiace k identifikácií a monitorovaniu prístupu jednotlivých užívateľov.
 
Celý obsah webu je poskytovaný bez záruky a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené užívaním webu, chybami, výpadkami, alebo niektorou z odkazovaných stránok.
 
Obsah webu je v celom rozsahu chránený autorským právom. Ak nie je vyslovene uvedené inak, nie je možné obsah preberať, kopírovať, reprodukovať, ani ďalej šíriť inými kanálmi, s výnimkou tlače pre osobnú potrebu. Súhlas s použitím obsahu musí byť vždy písomný a je možné oň požiadať e-mailom.
Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava
Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001