EPS Slovensko, s.r.o.

Vlčkovce 110
919 23 Vlčkovce

IČO: 35956224, DIČ: SK2022062295
OR: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka č. 28144/T

Vedenie spoločnosti:
Ing. Miroslav Minařík
mobil: +421 948 778 190

miroslav.minarik(at)epsslovensko.sk
EPS Slovensko, s.r.o.

Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava

Mgr. Boris Bodácz
mobil: +421 949 193 260

boris.bodacz(at)epsslovensko.sk
Napísať správu
Napísať správu
Mgr. Adam Kováč
mobil: +421 948 935 054

adam.kovac(at)epsslovensko.sk
Napísať správu
Mgr. Boris Bodácz
mobil: +421 949 193 260

boris.bodacz(at)epsslovensko.sk
Napísať správu
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.